Rok szkolny 2016/2017  

   
 
22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 15.30 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017, które poprowadziła Pani Dyrektor - Stanisława Małgorzata Ziemnicka. Na początku uroczystości, zaraz po odśpiewaniu hymnu szkoły, nastąpiło odsłonięcie popiersia Patrona naszej szkoły - Profesora Romualda Twardowskiego, które zostało ufundowane przez wydawnictwo "Pani Twardowska". Następnie usłyszeliśmy sprawozdanie z całorocznej działalności szkoły, m.in. informację o udziale i sukcesach uczniów w licznych konkursach. Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców - Pani Katarzyna Musiatowicz podziękowała wszystkim nauczycielom za trud nauczania, opieki i wychowania dzieci. Pani Dyrektor odczytała list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z życzeniami udanych i bezpiecznych wakacji. Rodzice wyróżniających się uczniów otrzymali listy gratulacyjne, a wyróżniający się uczniowie - nagrody. Uroczystość zakończyła się koncertem w wykonaniu nagradzanych w tegorocznych konkursach uczniów, po którym nastąpiło rozdanie świadectw promocyjnych w poszczególnych klasach. Do zobaczenia w kolejnym roku szkolnym 2017/2018! (RM)
   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
  

   
       
 
14 czerwca 2017 r. w sali koncertowej naszej szkoły zostało zaprezentowane nagranie DVD z koncertu pt. RETURN TO FOREVER, podczas którego wystąpił zespół w składzie: Chick Corea - fortepian, syntezatory, Al Di Meola - gitary, Stanley Clarke - kontrabas, gitara basowa, Lenny White - perkusja. Koncert został zarejestrowany w Montreux w 2008 r. Projekcję przygotował Pan Piotr Wróblewski. (RM)
   
 


   
  

   
       
 
12 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 16.30 odbył się koncert tegorocznych absolwentów naszej szkoły. W programie usłyszeliśmy kompozycje muzyki klasycznej i rozrywkowej. Pomimo ukończenia szkoły zachęcamy absolwentów do tego, aby nie przerywali całkowicie gry na swoich instrumentach. Długa przerwa w graniu spowoduje utratę nabytych w szkole umiejętności. Koncert poprowadziła Pani Maria Grabiec oraz Pani Dyrektor - Stanisława Małgorzata Ziemnicka. (RM)
   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
  

   
       
 
08 czerwca 2017 r. (czwartek) odbył się w naszej szkole Festiwal Zespołów Szkolnych "Zespoły rodzinne i nie tylko", w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły występujący w różnych konfiguracjach zespołowych. Zaprezentowały się instrumentalne: duety, tria i kwartety. Należy podkreślić wysoki poziom artystyczny festiwalu. (RM)
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 
   
       
 
6 czerwca 2017 r. (wtorek) odbył się koncert wyróżniających się uczniów naszej szkoły. W programie usłyszeliśmy kompozycje solowe oraz grane w duetach. Koncert poprowadził Pan Paweł Drabarz. (RM)
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  

   
       
 
2 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 17.00 odbył się w naszej szkole koncert "DZIECI DZIECIOM" z okazji Dnia Dziecka. Przed występem Pani Marzena Grabiec złożyła życzenia wszystkim dzieciom z okazji ich święta oraz przypomniała, że dzieciństwo to najpiękniejszy okres w życiu każdego człowieka. Koncert poprowadził Pan Tomasz Czapliński. (RM)
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 
   
       
 
29 maja (poniedziałek) 2017 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" odbył się KONCERT GALOWY uczniów naszej szkoły. Podczas występów uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wykonywali utwory napisane na wszystkie instrumenty, na których gry naucza się w naszej szkole. Koncert pod nazwą "W Muzycznym Saloniku" odbył się w ramach II Festiwalu im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach. Został znakomicie przyjęty przez puławską publiczność, poprowadziła go Pani Dyrektor Stanisława Małgorzata Ziemnicka. Warto też podkreślić, że Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach to impreza nawiązująca do ogromnej spuścizny kulturowej przekazanej naszym pokoleniom przez rodzinę Czartoryskich i jej otoczenie. Na puławskim dworze inicjowano wydarzenia budzące podziw i szacunek innych ośrodków, o prymat zaś w dziedzinie kultury i sztuki miejscowość konkurowała z największymi ośrodkami. (RM)
   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
  

   
       
 
26 maja (piątek) 2017 r. o godz. 16.30 odbył się koncert z okazji Dnia Matki, w którym wystąpili uczniowie z klas pierwszych cyklu 6-letniego. Wszystkim uczniom gratulujemy udanego występu. (RM)
   
 


   
 


   
 


   
  

   
       
 
22.05.2017 r. - w dziale REKRUTACJA dostępna jest lista uczniów zakwalifikowanych do nauki w PSM I st. im. R. Twardowskiego na rok szkolny 2017/2018.
 
   
       
 
08.05.2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.30 odbył się w naszej szkole koncert z okazji DNI OTWARTYCH, podczas których gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach. Koncert poprowadzony przez Pana Juranda Przewłokę był okazją do zaprezentowania budowy instrumentów, sposobu wydobywania dźwięku oraz barwy poszczególnych instrumentów. (RM)
 
   
       
 
4 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 16.30 odbył się koncert z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja RP. Podczas koncertu chór pod kierownictwem Pani Zinaidy Stzelczyk wykonał hymn naszej szkoły oraz pieśń "Witaj majowa jutrzenko". Usłyszeliśmy również instrumentalne prezentacje kompozycji polskich kompozytorów. Koncert poprowadziła Pani Aleksandra Piech. (RM)
 
   
 

   
 


   
 


   
  

   
       
 
W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Puławach odbył się I Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny im. Romualda Twardowskiego, poświęcony twórczości wybitnego kompozytora i patrona puławskiej szkoły. Organizatorami konkursu byli: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Puławach im. Romualda Twardowskiego oraz Wydawnictwo „Pani Twardowska”, zaś współorganizatorem: Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach. Wydarzeniu patronowali: Prezydent Miasta Puławy - Janusz Grobel i Wójt Gminy Puławy - Krzysztof Brzeziński. Patronat medialny nad konkursem objęło Radio Lublin oraz Radio Puławy. Konkurs został przeprowadzony w kategorii instrumentalnej i obejmował swym zasięgiem obszar całej Polski. Do konkursu przystąpiło 43 uczniów ze szkół muzycznych pierwszego stopnia z Lublina, Puław, Bełżyc, Białegostoku, Grodziska Mazowieckiego, Kielc, Poznania, Mińska Mazowieckiego, Opola Śląskiego, Radomia i Warszawy. Uczestników konkursu oceniało Jury w składzie:
- prof. Romuald Twardowski (Przewodniczący Jury) – UMFC,
- prof. Karol Radziwonowicz (pianista) UMFC
- st. wykł. Krzysztof Zabłocki (fagocista AM w Poznaniu)
- mgr Dorota Obijalska (kompozytor, skrzypaczka PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie)
Do Jury honorowego należały:
- Alicja Twardowska (muzyk, teoretyk, prezes Wydawnictwa „Pani Twardowska”)
- Małgorzata Ziemnicka (dyrektor PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach)
Nagrody dla laureatów i pamiątki dla konkursowiczów ufundowali: Centrum Edukacji Artystycznej oraz Wydawnictwo „Pani Twardowska”. Nagrodą specjalną za najlepsze wykonanie utworu Romualda Twardowskiego jest udział w koncercie galowym w październiku 2017 r. w Warszawie, podczas III edycji wręczenia Statuetki „Bursztynowe Nutki”. Dzień konkursowy został uświetniony koncertem jurorów: Karola Radziwonowicza oraz Doroty Obijalskiej. (RM)

Informujemy, że w dziale KONKURS dostępny jest protokół I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego im. Romualda Twardowskiego.
 
   
 

   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
  

   
       
 
20.04.2017 r. (czwartek) odbyły się w naszej szkole warsztaty gitarowe ze znakomitym gitarzystą - Michałem Danielem Bąkiem - absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie kształcił się pod kierunkiem Marka Zielińskiego. Był również wielokrotnym stypendystą Ministra Kultury, Prezydenta Wrocławia oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Wśród jego największych osiągnięć artystycznych wymienić można zdobycie pierwszego miejsca w Europaischer Jugendwettbewerb fur Gitarre w Velbert w Niemczech (2006) czy otrzymanie tytułu Young Talent of the Year podczas Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego w Aalborg w 2012 r. Ponadto Michał Daniel Bąk wielokrotnie wygrywał krajowe i międzynarodowe konkursy gitarowe w Sanoku, Kielcach, Krynicy Górskiej, Tychach i Rewalu.
   
  

   
       
 
12.04.2017 r. (środa) odbyły się w naszej szkole warsztaty skrzypcowe prowadzone przez Prof. Bartosza Bryłę (Akademia Muzyczna w Poznaniu). Podczas lekcji otwartych dla publiczności uczniowie wysłuchali wiele celnych uwag, które powinny ich natchnąć do dalszego doskonalenia umiejętności gry na swoich instrumentach.
   
  

   
       
 
11 kwietnia 2017 r. - W dziale KONKURS dostępny jest harmonogram I Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego im. Romualda Twardowskiego w Puławach.
 
   
       
 
9 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbył się w naszej szkole koncert z okazji "Dnia Kobiet", który poprowadzony został przez Pana Michała Dębka. Zgodnie ze szkolną tradycją wykonawcami podczas koncertu byli wyłącznie chłopcy. W imieniu Rady Rodziców życzenia wszystkim kobietom złożył Pan Piotr Tomczyk. (RM)
 
   
 

   
 


   
 


   
 


   
  

   
       
  

   
       
 
20 lutego (poniedziałek) 2017 r. w godz. 10.00-15.00 oraz 21 lutego (wtorek) 2017 r. w godz. 9.30-12.30 odbyły się w naszej szkole warsztaty pianistyczne prowadzone przez Profesora Andrzeja Tatarskiego (Akademia Muzyczna w Poznaniu). Podczas lekcji z Profesorem uczniowie wysłuchali wiele celnych uwag, które powinny natchnąć do dalszego doskonalenia umiejętności gry na fortepianie. Zarówno uczniowie jak i pedagodzy byli pod ogromnym wrażeniem wiedzy oraz osobowości Profesora. (RM)
   
 


   
 


   
  

   
       
 
20 lutego (poniedziałek) 2017 r. o godz. 18.00 w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" odbył się nadzwyczajny recital fortepianowy znakomitego pianisty i pedagoga - Profesora Andrzeja Tatarskiego (Akademia Muzyczna w Poznaniu). Profesor wystąpił z repertuarem karnawałowym, zdominowanym przez muzykę taneczną (w programie usłyszeliśmy kompozycje: F. Chopina, G. Gershwina, J. Straussa, I.J.Paderewskiego, S. Joplina). Recital był pokazem niezwykłej muzykalności oraz wirtuozerii, dostarczając publiczności niezapomnianych wzruszeń.  Zróżnicowany, wirtuozowsko wykonany program zaowocował zachwytem publiczności a finałowy Marsz Radetzkiego w wykonaniu Profesora z Waldemarem Ziemnickim (na cztery ręce) owacjami na stojąco. (RM)
   
 


   
 


   
 


   
 


   
  

   
 

   
  

   
       
 
6 lutego 2017 r. - w dziale PLAN ZAJĘĆ dostępny jest zaktualizowany plan zajęć klas starszych (IV–VI cyklu 6 letniego i I–IV cyklu 4 letniego).
 
   
       
 
15 stycznia 2017 r. - w dziale PLAN ZAJĘĆ dostępny jest plan zajęć dla klas I-III cyklu 6 letniego. obowiązujący od 9 lutego 2017 r.
 
   
       
 
15 stycznia 2017 r. (niedziela) o godz. 17.00 w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich w Puławach odbył się koncert kolęd zagranicznych. Podczas koncertu publiczność miała okazję zapoznać się z kolędami pochodzącymi z Anglii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Słowacji, Boliwii, Meksyku i Hiszpanii. Interesujące aranżacje kolęd zagranicznych zaprezentowali uczniowie naszej szkoły: duet fortepianowy (naucz. M. Strońska), zespół saksofonowy (naucz. A. Lichaczewski), zespół gitarowy (naucz. J. Przewłoka). Kilka kolęd zaśpiewał również prowadzący koncert - Tomasz Mazur (inicjator i organizator spektakli, koncertów oraz innych przedsięwzięć artystycznych). W przerwach pomiędzy występami muzycznymi prowadzący koncert - Anna Filipiak oraz Tomasz Mazur przedstawili genezę kolęd oraz zwyczaje świąteczne obowiązujące w krajach pochodzenia prezentowanych kolęd. W drugiej części koncertu, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości", Fundacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. R. Twardowskiego w Puławach wspólnie, przy udziale publiczności, odśpiewane zostały kolędy. Jak co roku koncert cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności oraz został znakomicie przyjęty.
   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
  

   
       
 
13 stycznia (piątek) 2017 r. o godz. 16.30 odbył się w naszej szkole "Mój pierwszy koncert", dedykowany Babciom i Dziadkom z okazji zbliżającego się Ich Święta. W koncercie wystąpili uczniowie z klas pierwszych. Wszystkim uczniom gratulujemy udanego występu i życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w pracy nad doskonaleniem umiejętności grania na swoim instrumencie.
   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
  

   
       
 
12 stycznia (czwartek) 2017 r. o godz. 18.00 odbył się koncert, w którym wystąpili nauczyciele naszej szkoły: Pani Aleksandra Piech (foretpian) oraz Pan Michał Dębek (klarnet). Na program koncertu składały się m.in. dzieła J. Brahmsa, I. Strawińskiego. Koncert był okazją do zapoznania się z dojrzałą literaturą muzyki klasycznej w wykonaniu profesjonalnych muzyków.
 
   
       
 
12 stycznia (czwartek) 2017 r. o godz. 16.30 odbył się Koncert Noworoczny najlepszych uczniów naszej szkoły. Podczas koncertu publiczność miała okazję zapoznać się zarówno z klasyczną jak i rozrywkową literaturą muzyczną.
   
 


   
 


   
 


   
 


   
  

   
       
  

   
  „Niech blask Betlejemskiej Gwiazdy rozjaśnia mroki życia,
a miłość Bożej Dzieciny ogrzeje serca każdego z nas.
Niech te Święta będą czasem pokoju, miłości i przebaczenia
a Nowy Rok przyniesie wiarę i nadzieję na lepsze jutro.„

Błogosławieństwa Bożego w każdym dniu Nowego Roku
życzy Stanisława Małgorzata Ziemnicka
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Romualda Twardowskiego w Puławach

Puławy, Wigilia Bożego Narodzenia 2016 r.
 
   
       
 
22 grudnia (czwartek) 2016 r. o godz. 17.00 odbył się w naszej szkole "Wieczór Kolęd". Na scenie zaprezentowały się zespoły kameralne, chór szkolny (dyrygowała Pani Zinaida Strzelczyk), zespół rytmiczny (prowadzony przez Panią Barbarę Cedrowską) oraz orkiestra szkolna (prowadzona przez Pana Wiesława Bednarza oraz Panią Dyrektor - Stanisławę Małgorzatę Ziemnicką, która również dyrygowała orkiestrą). Podczas koncertu mieliśmy okazję usłyszeć znane oraz rzadko wykonywane kolędy polskie oraz zagraniczne. Należy podkreślić, że "Wieczorowi kolęd" towarzyszyła niepowtarzalna, podniosła atmosfera zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Rafał Maciąg
   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
 
 

   
       
 
06.12.2016 r. (wtorek) o godz. 15.30 odbyło się w naszej szkole spotkanie z Grzegorzem Czerniakiem - operatorem i reżyserem telewizyjnym, który tworzy film o patronie naszej szkoły - Prof. Romualdzie Twardowskim. Spotkanie miało charakter warsztatów, podczas których poznaliśmy podstawowe zasady reżyserowania, a także uświadomiliśmy sobie jak duży wpływ na film ma sztuka muzyczna. Niewątpliwie spotkanie z reżyserem było niezapomnianym prezentem Mikołajkowym. Gościem honorowym spotkania była Pani Alicja Twardowska. Rafał Maciąg
   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
 
 

   
       
 
15 listopada (wtorek) 2016 r. o godz. 16.30 odbył się w naszej szkole uroczysty koncert patriotyczny z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Podczas koncertu zaprezentowali się soliści, a także zespoły instrumentalne, orkiestra (dyrygowała Pani Dyrektor Stanisława Małgorzata Ziemnicka) oraz chór szkolny (dyrygowała Pani Zinaida Strzelczyk). Odśpiewano również (przy współudziale publiczności) najpopularniejsze polskie pieśni patriotyczne, przy akompaniamencie Pana Waldemara Ziemnickiego. Prowadząca koncert - Pani Dorota Kapica-Kośmińska przybliżyła publiczności genezę poszczególnych pieśni patriotycznych. Takie koncerty służą umocnieniu uczuć patriotycznych do Ojczyzny. Rafał Maciąg
   
 


   
 


   
 
 

   
       
 
02 listopada 2016 r. - informujemy, że w zakładce KONKURS dostępny jest do pobrania plik pdf  regulaminu I Ogólnopolskiego Konkursu im. Romualda Twardowskiego wraz załącznikami (karta zgłoszenia  i formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku).
 
   
 

13 października (czwartek) 2016 r. o godz. 16.00 odbyło się w naszej szkole UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA PIERWSZYCH KLAS SZKOŁY MUZYCZNEJ. Podczas pasowania każdy z uczniów pierwszej klasy składał ślubowanie, którego treść każdy uczeń ma obowiązek przestrzegać w trakcie nauczania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach. Uroczystość zakończono koncertem z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po koncercie Dyrektor szkoły - Pani Stanisława Małgorzata Ziemnicka wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom za ich szczególne osiągnięcia dydaktyczne w ubiegłym roku szkolnym. Natomiast przedstawicielka Rady Rodziców - Pani Katarzyna Musiatowicz podziękowała wszystkim nauczycielom za trud nauczania, opieki i wychowywania dzieci. 
Rafał Maciąg 
 

29 września 2016 r. (czwartek) w godz. 14.30-15.30 - dla uczniów do 11 roku życia oraz w godz. 16.00-17.30 - dla uczniów od 11 roku życia, odbyły się warsztaty pt. "24 godziny przed..., czyli jak skutecznie przygotować i odstresować się przed koncertem". Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz z części praktycznej, podczas której zaprezentowano ćwiczenia relaksacyjne oraz ćwiczenia poprawiające koncentrację przed występem publicznym. Warsztaty poprowadzili: Pan Michał Dębek - nauczyciel gry na klarnecie w naszej szkole, członek wielu orkiestr i zespołów instrumentalnych oraz Pani Anastazja Simińska - wokalistka, aktorka musicalowa (m.in. Gliwicki Teatr Operowy, Teatr Komedia w Warszawie, Mazowiecki Teatr Muzyczny), trener wokalny. 
Rafał Maciąg
 
 

01 września 2016 r. godz. 17:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

Poniżej listy na rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 
1) od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. dr hab. Piotra Glińskiego, 
2) od Rzecznika Praw Dziecka RP, Marka Michalaka

 


kliknij, żeby otworzyć plik 
   
   kliknij, żeby otworzyć plik
 
 


 
         
      PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach - 2016/2017