Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Puławach jest jednostką budżetową podlegającą Ministerstwu Kultury.

Nauczanie odbywa się w dwóch cyklach - 6 i 4 letnim, w specjalnościach:

    - fortepian
    - akordeon
    - skrzypce
    - gitara
    - klarnet
    - flet poprzeczny
    - trąbka
    - perkusja

Nabór uczniów do 6-letniego cyklu nauczania dotyczy przedziału wiekowego 
od 7 do 10 lat, cykl 4-letni obejmuje młodzież w przedziale wiekowym od 11
do 16 lat.

W klasach I - III 6 lcn w szkolnym programie nauczania przewidziane 
są następujące zajęcia:
    - instrument główny - 2 razy w tygodniu po 30 minut
    - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut
    - rytmika - 1 raz w tygodniu - 45 minut

W klasach IV - VI 6 lcn:
    - instrument główny - 2 razy w tygodniu po 45 minut
    - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut
    - audycje muzyczne - 1 raz tygodniowo - 45 minut
    - chór lub zespół instrumentalny - 1 w tygodniu - 2 godz. lekcyjne.

Wszyscy uczniowie uczący się na instrumentach innych niż fortepian
od klasy V-ej mają fortepian dodatkowy 1 raz w tygodniu po 30 minut.

 
   
W klasie I 4 lcn
w szkolnym programie nauczania przewidziane
są następujące przedmioty:

    - instrument główny - 2 razy w tygodniu po 45 minut
    - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut

W klasach II - IV 4 lcn:
    - instrument główny - 2 razy w tygodniu po 45 minut
    - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut
    - audycje muzyczne - 1 raz tygodniowo - 45 minut
    - chór lub zespół instrumentalny 1 raz tygodniowo - 2 godz. lekcyjne.

Wszyscy uczniowie uczący się na instrumentach innych niż fortepian
od klasy III-ej mają fortepian dodatkowy 1 raz w tygodniu po 30 minut.

W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, uczniowie uczący  się na  fortepianie w klasach IV -V 6 lcn oraz II i III 4 lcn mogą mieć zajęcia nadobowiązkowe - instrument dodatkowy - 1 raz w tygodniu po 30 minut.

     
    Nabór do szkoły odbywa się zawsze w czerwcu, przez badanie przydatności dziecka do szkoły muzycznej (słuch i poczucie rytmu).
    Szkoła posiada salę koncertową w której uczniowie często prezentują swoje umiejętności w formie popisów, czy koncertów a także odbywają się koncerty znanych artystów.
    Do stałych imprez artystycznych jakie organizuje szkoła zalicza się Festiwal Muzyki Akordeonowej im. Ryszarda Malickiego odbywający się co 2 lata, czy konkurs piosenki dziecięcej "Ze śpiewem do szkoły" odbywający się co roku.


     

 
         
      PSM I st. w Puławach - 2010/2011