RADA RODZICÓW PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach (2019/2020)


SKŁAD PREZYDIUM

Agnieszka Kałkowska   - przewodnicząca

Joanna Stachyra-Wolska
- wiceprzewodnicząca

Joanna Niewiadomska - sekretarz

Małgorzata Trocka - członek

KOMISJA REWIZYJNA

Michał Kamola - przewodniczący komisji

Nadia Włodarczyk - członek

Małgorzata Furtak - członek

 

Nr konta Rady Rodziców PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach:

93 8736 0006 2001 0002 9463 0001
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach

 

 
   

 
Poniżej do pobrania (w pliku *.pdf )

Regulamin Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Romualda Twardowskiego w Puławach -
(rok szk. 2019/2020)

 


     

     

 
         
      PSM I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach - 2019/2020