REKRUTACJA do PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach

   
   
         
 


ogłoszenie o zapisach na rok szkolny 2019/2020
 do PSM I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach,
wniosek o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I st. 
im. Romualda Twardowskiego w Puławach,
Klauzula informacyjna RODO


kliknij, żeby otworzyć

(zaktualizowano 29.04.2019)
 

   
 
          Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego  w Puławach przyjmuje zapisy kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020. Nauka odbywa się w dwóch cyklach: 4-letni cykl nauczania - wiek od 8 do 16 lat oraz 6-letni cykl nauczania wiek - od 6 do 10 lat.
         W szkole prowadzona jest nauka gry na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, gitarze, klarnecie, trąbce, flecie poprzecznym, saksofonie i perkusji. Zajęcia na instrumencie są zajęciami indywidualnymi, które odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut (dla klas I - III 6 lcn) lub 2 razy w tygodniu po 45 minut (dla klas IV - VI 6 lcn i I - IV 4 lcn). Ponad to 2 razy w tygodniu odbywają się zajęcia z kształcenia słuchu a dla cyklu 6-letniego dodatkowo jest 1 godzina rytmiki. Zajęcia grupowe odbywają się w 7 -  13 osobowych grupach. W klasach starszych jest do wyboru chór, zespół wokalny, instrumentalny lub orkiestra. 
         Szkoła I stopnia w Puławach jest jedyną placówką w mieście i w okolicy, w której zatrudnieni są nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami, dzięki czemu uczniowie mogą ubiegać się do szkoły muzycznej stopnia wyższego. 
         Zaletą szkoły jest jej kameralność oraz indywidualne podejście do ucznia, czego efektem jest niespotykana jak na szkołę dobra atmosfera. Uczniowie oprócz zdobycia umiejętności gry na instrumencie zdobywają wrażliwość, umiejętność odbioru muzyki. Co roku szkoła ma nowych laureatów w różnego rodzaju konkursach czy przesłuchaniach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Absolwenci szkoły kontynuują naukę w szkole II st w Lublinie lub Warszawie. W szkole organizowane są wyjazdy do teatru muzycznego, filharmonii co bardzo integruje uczniów. 
        Zapisy do szkoły przyjmowane są w sekretariacie szkoły. Badanie przydatności kandydatów (sprawdzenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu) odbędzie się dnia 20 maja 2019 r o godz. 16:00 w budynku szkoły przy ul. Partyzantów 46  - na przeciwko Instytutu Weterynarii. Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem 81 888 58 50

 
Cykl 6-letni - od 5 do 10 lat:

- skrzypce
- akordeon
- klarnet
- perkusja
- fortepian
- flet
- gitara
- saksofon
- trąbka

Cykl 4-letni - od 8 do 16 lat:
- skrzypce
- akordeon
- klarnet
- perkusja
- fortepian
- flet
- gitara
- saksofon
- trąbka

                  
 
   
 

   

 
         
      PSM I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach - 2019/2020