SAMORZĄD UCZNIOWSKI  PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach
  
(rok szk. 2018/2019)

opiekun samorządu: p. Tomasz Czapliński
                              p. Zinaida Strzelczyk
                             

 przewodnicząca - Lidia Bielecka
 z-ca przewodniczącej: - Barbara Kałkowska
 skarbnik: Natalia Wenerska
 członkowie: - Weronika Wilantowicz
- Arleta Kędra

 

 
   

 

 

 

 

 

      

     


 
         
      PSM I st. im R. Twardowskiego w Puławach - 2018/2019