SAMORZĄD UCZNIOWSKI  PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach
  
(rok szk. 2019/2020)

opiekun samorządu: p. Tomasz Czapliński
                              p. Zinaida Strzelczyk
                             

 przewodnicząca - Lidia Bielecka
 z-ca przewodniczącej: - Agnieszka Masiak
 skarbnik: Natalia Wenerska
 członkowie: - Marta Kulczyńska
- Maria Kaczmarska

 

 
   

 

 

 

 

 

      

     


 
         
      PSM I st. im R. Twardowskiego w Puławach - 2019/2020