JUBILEUSZ 40-lecia
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 
im. R. Twardowskiego
w Puławach


     

Szanowni Państwo,

Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. 
Dzisiejsza uroczystość to dźwiękowy album emocji, zarys najważniejszych zdarzeń, wspomnienie kilku dat, sentymentalna podróż w czasie. Jubileusz 40-lecia to podniosłe wydarzenie dla kilku pokoleń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, absolwentów, rodziców oraz wszystkich tych, którzy na wiele lat związali swoje życie z naszą szkołą, ofiarowując jej swoje umiejętności, entuzjazm i serce. 
Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu, wydaje się, że już zapomnieliśmy. Jednak dźwięki wydobywające się z murów szkoły przypominają je ponownie. Dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych, którzy odeszli. Pomimo, iż już ich nie ma wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. R. Twardowskiego przez 40 lat swojego istnienia czynnie współtworzy i na stałe wpisuje się w historię naszego miasta. Jej bogaty dorobek artystyczny, wychowankowie napawający nas dumą to ogromna motywacja do kontynuowania tradycji naszej szkoły - szkoły serdecznej, rozśpiewanej, rozegranej, przyjaznej, otwartej na nowe wyzwania.

Absolwenci szkoły muzycznej I st. to:

dyr. Stanisława M. Ziemnicka

- członkowie różnych zespołów rozrywkowych, folklorystycznych, zespołów kameralnych, członkowie 
  orkiestr i chórów
- uczniowie szkół muzycznych stopnia wyższego, AM, Uniwersytetów
- artyści koncertujący w Polsce i świecie
- to pracownicy placówek i instytucji kultury
- organiści 
- to pedagodzy przedszkoli, szkół powszechnych każdego stopnia, Akademii i szkół wyższych
- to świadomi odbiorcy sztuki, to publiczność sal koncertowych
- to ludzie o wyjątkowej wrażliwości.

W naszej szkole najważniejszy zawsze był uczeń, duszą szkoły nauczyciel a dumą absolwenci. Jednak szczególne podziękowania kieruję do pedagogów, którzy tworzyli historię szkoły i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, jakże twórczym talentem pedagogicznym i artystycznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów szkoły. 

Pragnę wyrazić uznanie dla pierwszego dyrektora szkoły Pana Tadeusza Sochackiego, który zainspirował środowisko i doprowadził do powstania Szkoły Muzycznej I st. w Puławach. Pragnę wyrazić również serdeczną wdzięczność wszystkim tym, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę, naszym darczyńcom. To dla nas wielka radość i przywilej mieć takie osoby, instytucje i urzędy. 

Przyjmijcie Państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazałe serce i dobrą wolę.

Również dziękuję Radzie Rodziców obecnej i tym wszystkim Rodzicom, którzy wspierali szkołę przez 40 lat.

Życzyłabym sobie, żeby następne pokolenia młodych adeptów sztuki gorliwie dbało o to wyjątkowe miejsce oraz tworzyło niepowtarzalną atmosferę, jaką możemy poszczycić się dzisiaj. 

Niech Szkoła Muzyczna w Puławach będzie inspiracją dla małych artystów szukających ponadczasowych wartości ukrytych w muzycznych biografiach i baśniowych dźwiękach.

Moje skromne słowa, płynące z subiektywnych i osobistych odczuć, niech będą dla państwa przesłaniem dzisiejszej uroczystości i jednocześnie życzeniami skierowanymi do wszystkich dziś obecnych, by mimo zmiennej prozy życia umieć zachować w sobie dobre wspomnienia, bo tylko one potrafią ocalić od zapomnienia - nie tylko naszą szkołę, ale i tych wszystkich, którzy tworzyli i tworzą duszę tego miejsca. 


Dyrektor PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach  

Stanisława Małgorzata Ziemnicka              

 


Prezentacja z okazji Jubileuszu 40-lecia PSM I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach przybliżająca historię i teraźniejszość szkoły. Przygotowanie i prowadzenie - Marzena Grabiec
 

 


JUBILEUSZ 35-lecia
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 
w Puławach


     

NON JE NE REGRETTE RIEN 
Niczego nie żałuję!

    W bieżącym roku mija 35 lat od momentu powołania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Puławach. Nie tak dawno, bo 5 lat temu Szkoła nasza obchodziła jubileusz 30 lecia istnienia. Ukazał się wtedy obszerny folder, w którym przedstawiona została historia szkoły. Dzisiaj chcemy przedstawić Państwu w skróconej formie historię pięciu ostatnich lat, w czasie których tak wiele się wydarzyło. Informacje dotyczące tego okresu znajdują się w dziale - Kronika szkoły. Obecnie przedstawiam najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.
    Pięć lat temu określiłam siebie jako optymistkę - nic się nie zmieniło. Dzisiaj mogę powiedzieć - Non Je Ne Regrette Rien - Niczego nie żałuje, jak śpiewała w swojej popularnej piosence legendarna piosenkarka francuska Edith Piaf. Szkoła w dalszym ciągu rozwija się, wiele pomysłów zostało zrealizowanych, są wyznaczone nowe zadania do dalszej realizacji. 
    Absolutnie dużym sukcesem są przeprowadzone remonty polegające na adaptacji pomieszczeń na nowe klasy lekcyjne, które pozwoliły z kolei na otworzenie nowych klas ze specjalnością: trąbka i perkusja. Dzięki ogromnemu wysiłkowi z mojej strony i pracowników szkoły udało mi się zapewnić naszym uczniom komfortowe warunki do nauki w jednym budynku . Jest to niewątpliwy olbrzymi sukces! Jak było kiedyś a jak jest dzisiaj mogą tylko ocenić CI, którzy doświadczali trudu nauki i pracy w dwóch budynkach położonych między sobą w znacznej odległości. Kiedy obejmowałam stanowisko dyrektora szkoły w obecnym budynku było 7 sal lekcyjnych. Dzisiaj zajęcia odbywają się w 14 salach lekcyjnych. Teren szkoły jest ogrodzony, z dużym parkingiem i roślinnością. 
    Nasi absolwenci - a jest ich 673 - niosą chwałę nie tylko szkole ale również miastu i całej ziemi lubelskiej. Oferty uświetniania przez naszych uczniów własnymi koncertami różnych imprez artystycznych potwierdza fakt, ze jesteśmy środowisku potrzebni!

Stanisława Małgorzata Ziemnicka


 
 


dyr. Stanisława M. Ziemnicka
  dyr. Stanisława M. Ziemnicka


     

 
         
      PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach - 2013