Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia szkoły

Korzenie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Puławach sięgają lat 60-tych. Z inicjatywy Kierownika Wydziału Kultury i Sztuki Powiatowej Rady Narodowej Pana Hieronima Barbasia z połączenia 2-ch ognisk tj. przy Radzie Zakładowej JUNG pod kierownictwem Pani Lidii Bilińskiej i drugiego Ogniska istniejącego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puławach pod kierownictwem Pani Kazimiery Wesołowskiej powstało Ognisko Muzyczne. Kierownik ówczesnego Wydziału Kultury i Sztuki Powiatowej Rady Narodowej Pan Hieronim Barbaś przydzielił Ognisku budynek przy ulicy Kościelnej, zakupił meble i podstawowe instrumenty - pianina. Ognisko to działało pod patronatem Towarzystwa Muzycznego w Lublinie im. Henryka Wieniawskiego Odział w Puławach, którego prezesem został prof. Leon Bornus - dyrektor Instytutu Pszczelnictwa w Puławach. Organizację tego ogniska powierzono Tadeuszowi Sochackiemu. 
Pierwszymi nauczycielami w Ognisku Muzycznym byli:  Jolanta Bara, Andrzej Banach, Jerzy Bilny, Jerzy Boruch, Jerzy Falski, Teodozja Grabiec, Jolanta Modrzewska, Stanisław Pliszczyński, Roman Sobański, Jerzy Sochacki, Kazimiera Wesołowska, Irena Warwer. Ognisko pracowało do roku 1973. 
Po przeprowadzonej wizytacji przez wizytator Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki Panią Wandę Brajerską, na jej wniosek do Ministra Kultury i Sztuki na bazie istniejącego Społecznego Ogniska Muzycznego dnia 01 stycznia 1973 zostaje utworzona Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Puławach. Na początku utworzono klasy I - IV działu dla dzieci oraz I i II gą klasę działu dla młodzieży. 
Uroczyste otwarcie nastąpiło dnia 26 stycznia 1973 w sali Zakładowego Domu Kultury Zakładów Azotowych w Puławach przy ul. Partyzantów. Obecni na uroczystości byli: przewodniczący P.M.R.N. Pani Romualda Gołębiowska oraz kierownik Wydziału Kultury i Sztuki Pan Waldemar Bednarski. Dyrektorem Szkoły Muzycznej I st. w Puławach został Pan Tadeusz Sochacki.
W latach 80-tych staraniem dyrektora szkoły Rada Zakładowa Z.A. w Puławach przekazała w używalność bezterminową Szkole Muzycznej budynek Zakładowego Domu Kultury przy ul. Partyzantów w Puławach. Dzięki dotacjom Ministerstwa oraz Urzędu Miasta Dyrektor T. Sochacki zaadaptował budynek Zakładowego Domu Kultury na pomieszczenia lekcyjne a salę kinową na salę koncertową. 
Po przejściu na emeryturę Dyrektora Tadeusza Sochackiego funkcję dyrektora objęła Stanisława Małgorzata Ziemnicka. 

(na podstawie wspomnień Tadeusza Sochackiego)

 

Budynek dawnej siedziby PSM I st. w Puławach przy ulicy Moniuszki

Data dodania: 2021-03-05 16:15:13
Data edycji: 2021-03-10 11:32:21
Ilość wyświetleń: 2212

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej