Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Jubileusz 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Jubileusz 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Szanowni Państwo,

Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości.
Dzisiejsza uroczystość to dźwiękowy album emocji, zarys najważniejszych zdarzeń, wspomnienie kilku dat, sentymentalna podróż w czasie. Jubileusz 40-lecia to podniosłe wydarzenie dla kilku pokoleń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, absolwentów, rodziców oraz wszystkich tych, którzy na wiele lat związali swoje życie z naszą szkołą, ofiarowując jej swoje umiejętności, entuzjazm i serce.
Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu, wydaje się, że już zapomnieliśmy. Jednak dźwięki wydobywające się z murów szkoły przypominają je ponownie. Dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych, którzy odeszli. Pomimo, iż już ich nie ma wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. R. Twardowskiego przez 40 lat swojego istnienia czynnie współtworzy i na stałe wpisuje się w historię naszego miasta. Jej bogaty dorobek artystyczny, wychowankowie napawający nas dumą to ogromna motywacja do kontynuowania tradycji naszej szkoły - szkoły serdecznej, rozśpiewanej, rozegranej, przyjaznej, otwartej na nowe wyzwania.

 

Absolwenci szkoły muzycznej I st. to:

- członkowie różnych zespołów rozrywkowych, folklorystycznych, zespołów kameralnych, członkowie orkiestr i chórów
- uczniowie szkół muzycznych stopnia wyższego, AM, Uniwersytetów
- artyści koncertujący w Polsce i świecie
- to pracownicy placówek i instytucji kultury
- organiści 
- to pedagodzy przedszkoli, szkół powszechnych każdego stopnia, Akademii i szkół wyższych
- to świadomi odbiorcy sztuki, to publiczność sal koncertowych
- to ludzie o wyjątkowej wrażliwości.

W naszej szkole najważniejszy zawsze był uczeń, duszą szkoły nauczyciel a dumą absolwenci. Jednak szczególne podziękowania kieruję do pedagogów, którzy tworzyli historię szkoły i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, jakże twórczym talentem pedagogicznym i artystycznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów szkoły. 

Pragnę wyrazić uznanie dla pierwszego dyrektora szkoły Pana Tadeusza Sochackiego, który zainspirował środowisko i doprowadził do powstania Szkoły Muzycznej I st. w Puławach. Pragnę wyrazić również serdeczną wdzięczność wszystkim tym, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę, naszym darczyńcom. To dla nas wielka radość i przywilej mieć takie osoby, instytucje i urzędy. 

Przyjmijcie Państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazałe serce i dobrą wolę.

Również dziękuję Radzie Rodziców obecnej i tym wszystkim Rodzicom, którzy wspierali szkołę przez 40 lat.

Życzyłabym sobie, żeby następne pokolenia młodych adeptów sztuki gorliwie dbało o to wyjątkowe miejsce oraz tworzyło niepowtarzalną atmosferę, jaką możemy poszczycić się dzisiaj. 

Niech Szkoła Muzyczna w Puławach będzie inspiracją dla małych artystów szukających ponadczasowych wartości ukrytych w muzycznych biografiach i baśniowych dźwiękach.

Moje skromne słowa, płynące z subiektywnych i osobistych odczuć, niech będą dla państwa przesłaniem dzisiejszej uroczystości i jednocześnie życzeniami skierowanymi do wszystkich dziś obecnych, by mimo zmiennej prozy życia umieć zachować w sobie dobre wspomnienia, bo tylko one potrafią ocalić od zapomnienia - nie tylko naszą szkołę, ale i tych wszystkich, którzy tworzyli i tworzą duszę tego miejsca. 


Dyrektor PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach 
Stanisława Małgorzata Ziemnicka 

 

 

Prezentacja z okazji Jubileuszu 40-lecia PSM I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach przybliżająca historię i teraźniejszość szkoły. Przygotowanie i prowadzenie - Marzena Grabiec

 

Data dodania: 2021-03-15 12:07:20
Data edycji: 2021-03-15 12:12:05
Ilość wyświetleń: 964

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej