Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ogólne informacje

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Puławach jest jednostką budżetową podlegającą Ministerstwu Kultury.

Nauczanie odbywa się w dwóch cyklach - 6 i 4 letnim, w specjalnościach:
    - fortepian
    - akordeon
    - skrzypce
    - gitara
    - klarnet
    - flet poprzeczny
    - trąbka
    - perkusja

Nabór uczniów do 6-letniego cyklu nauczania dotyczy przedziału wiekowego od 6 do 10 lat, cykl 4-letni obejmuje dzieci i młodzież od 8 do 16 lat.

 

W klasach I - III 6 lcn w szkolnym programie nauczania przewidziane są następujące zajęcia:
    - instrument główny - 2 razy w tygodniu po 30 minut
    - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut
    - rytmika - 1 raz w tygodniu - 45 minut

W klasach IV - VI 6 lcn:
    - instrument główny - 2 razy w tygodniu po 45 minut
    - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut
    - audycje muzyczne - 1 raz tygodniowo - 45 minut
    - chór lub zespół instrumentalny - 1 w tygodniu - 2 godz. lekcyjne.

Uczniowie uczący się na instrumentach innych niż fortepian od klasy V-ej mają fortepian dodatkowy 1 raz w tygodniu po 30 minut.

 

W klasie I 4 lcn w szkolnym programie nauczania przewidziane są następujące przedmioty:
    - instrument główny - 2 razy w tygodniu po 45 minut
    - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut

W klasach II - IV 4 lcn:
    - instrument główny - 2 razy w tygodniu po 45 minut
    - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut
    - audycje muzyczne - 1 raz tygodniowo - 45 minut
    - chór lub zespół instrumentalny 1 raz tygodniowo - 2 godz. lekcyjne.

Uczniowie uczący się na instrumentach innych niż fortepian od klasy III-ej mają fortepian dodatkowy 1 raz w tygodniu po 30 minut.

 

Nabór do szkoły odbywa się zawsze w czerwcu, przez badanie przydatności dziecka do szkoły muzycznej (słuch i poczucie rytmu). Szkoła posiada salę koncertową w której uczniowie często prezentują swoje umiejętności w formie popisów, czy koncertów a także odbywają się koncerty znanych artystów. 
Do stałych imprez organizowanych przez szkołę należą: Ogólnopolski Konkurs Instrumentalny im. R. Twardowskiego oraz Konkurs Piosenki Dziecięcej "Ze śpiewem do szkoły" odbywający się co roku. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, uczniowie uczący  się na  fortepianie w klasach IV -V 6 lcn oraz II i III 4 lcn mogą mieć zajęcia nadobowiązkowe - instrument dodatkowy - 1 raz w tygodniu po 30 minut.

 

Data dodania: 2021-02-28 13:32:22
Data edycji: 2021-03-14 12:55:56
Ilość wyświetleń: 1919

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej